Uređaj pretvara ljudski znoj u punjač, a da ne pomerite mišić

Naučnici su smislili uređaj koji sakuplja znoj sa vrha prsta kako bi stvorio energiju – a ne treba ni da prstom mrdnete da bi to uspelo. U stvari, taj uređaj pravi energiju dok mirno sedite ili čak spavate.

Fleksibilna tanka traka obmotana oko vrha prsta poput flastera pretvara hemikalije koje se nalaze u ljudskom znoju u male količine električne energije. Prsti stalno proizvode znoj, tako da uređaj može stalno da radi.

Uređaj potencijalno može da napaja elektroniku manje snage koja radi u opsegu od milivata, kao što je ručni sat, ali još uvek nije pogodan za kontinuirano napajanje elektronike visokih performansi poput pametnih telefona, kažu istraživači.

“Naš cilj je da ovo učinimo praktičnim uređajem”, rekao je jedan od istraživača na projektu. “Želimo da pokažemo da ovo nije samo još jedna cool stvar koja može da generiše malu količinu energije i to je to. Zapravo možemo da koristimo energiju za napajanje korisne elektronike kao što su senzori i displeji.”

Vrhovi prstiju, svaki sa više od hiljadu znojnih žlezda, mogu stvoriti između 100 i 1.000 puta više znoja od većine ostalih delova tela. Možda će biti teško primetiti koliko su znojavi, jer znoj obično isparava sa vrhova prstiju čim izađe. Ovaj novi uređaj sakuplja taj znoj pre nego što ispari.

Električna energija se skladišti u malom kondenzatoru dok se nosilac znoji ili vrši pritisak na njega. Tada se može isprazniti za napajanje uređaja sa malim napajanjem.

Kako je ispitanik spavao 10 sati sa uređajem na vrhu prsta, nosivi uređaj je prikupio 400 milidžula energije, što je dovoljno da obezbedi električnu energiju u vrednosti od 24 sata (ali ne i pametni sat). Istraživači primećuju da bi vezivanje uređaja na dodatne vrhove prstiju generisalo još više energije.

izvor: srbijadanas.com

%d bloggers like this: