Simulacija NASA pokazala: Nemoguće sprečiti udar velikog asteroida

Velika simulacija koju je izvršila NASA pokazuje da čovečanstvo trenutno nije u stanju da se zaštiti od udara velikog asteroida i da je jedino rešenje – evakuacija stanovništva sa mesta na kome će doći do udara.

Simuliran je udar asteroida u Zemlju te način na koji bismo mogli da pokušamo da se odbranimo od njega. Rezultati testa nisu ohrabrujući za čovečanstvo, jer se pokazalo da u roku od šest meseci od kada je asteroid otkriven pa do njegovog udara o Zemlju naučnici nisu pronašli drugo rešenje sem evakuacije stanovništva. 

Simulacija u kojoj je učestvovalo više naučnika trajala je četiri dana, pri čemu su prvog dana vežbe naučnici uočili do tada nepoznati asteroid koji su nazvali “2021PDC”. Asteroid je uočen 19. aprila, kada je NASA izračunala da postoji mogućnost od oko pet odsto da udari u Zemlju, pri čemu je određen i datum udara – 20. oktobar. Sledeći dan vežbe naučnici su se prebacili na 2. maj kada se pokazalo da bi se najgora strahovanja mogla ostvariti.

Naime, nakon pažljivije analize putanje asteroida, zaključeno je da će gotovo sigurno udariti u Zemlju i to negde na području Evrope ili Severne Afrike. Tada su naučnici počeli da razmišljaju o načinima na koji bismo mogli da se odbranimo. Jedan od predloga bio je slanje svemirskog broda koji bi pokušao da uništi asteroid ili da ga barem skrene sa kursa. 

Ali, zaključeno je da sa trenutnim mogućnostima i tehnologijama za tako složenu misiju jednostavno nema dovoljno vremena. Razmišljalo se i o gađanju asteroida nuklearnim oružjem, ali, kako naučnici nisu znali njegove tačne dimenzije (podaci su pokazivali da bi mogao biti veličine između 35 i 800 metara), pitanje je koliko bi takva odbrana bila efikasna. 

Treći dan simulacije u eksperimentu naučnici su se prebacili na poslednji dan juna kada su objavljene nove prognoze o mestu udara – zaključeno je da bi “2021PDC” mogao da udari negde oko Nemačke i Austrije. Takođe, zaključeno je da će udar osloboditi veliku količinu energije, kao pri eksploziji velike nuklearne bombe. 

S obzirom na to da nikakva odbrana od asteroida nije više bila moguća, sve što je preostalo jeste evakuacija mesta udara asteroida i nada da će napraviti što manju štetu, prenosi portal “Science alert”.

izvor:021.rs

%d bloggers like this: