Oracle osniva regionalni centar u Srbiji

DUBAI – Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Srbije Mihajlo Jovanović i viši potpredsednik prodaje aplikacija za Bliski istok, Afriku i zemlje centralne i istočne Evrope kompanije “Oracle” Leopoldo Boado Lama potpisali su danas Memorandum o razumijevanju koji bi trebalo da omogući formiranje regioanlnog data centra u Kragujevcu u sklopu Dražavnog data centra.

Cilj Memoranduma je da se procijeni svrha osnivanja Oraclovog regionalnog informatičkog centra u sklopu komercijalnog segmenta Državnog data centra u Kragujevcu za potrebe korisnika u Srbiji, na Balkanu i šire.

Uspostavljanje centra podataka kompanije “Oracle” omogućilo bi uspostvaljanje digitalnog haba za pružanje Oracle cloud usluga u tom dijelu Evrope, koji bi bio od pomoći preduzećima iz oblasti zdravstva, maloprodaje, bankarstva i drugih djelatnosti da koriste podatke neophodne za razvoj inovacija, da povezuju timove i obezbjeđuju sigurnost poslovanja i u slučaju njegovo širenja.

“Mogućnost sklapanja partnerstva sa kompanijom ‘Oracle’, jednim od svetskih IT lidera, kao potencijalnim komercijalnim korisnikom Državnog data centra, predstavlja još jednu potvrdu rezultata koje Vlada Srbije postiže u sektoru digitalizacije, investiranja u najmoderniju infrastrukturu data centara i kadrovskih i tehničkih kapaciteta Srbije”, rekao je Jovanović.

Dodao je da je ovo još jedan dokaz koliko je Srbija dobar i pouzdan partner za strane investicije u najsavrmenije tehnologije.

“o je dokaz i da Srbija kao regionani IT lider predvodi celokupni region u oblasti četvrte industrijske revolucije”, naglasio je Jovanović.

On je naglasio da je Državni data centar u Kragujevcu izgrađen po najvišim tehničkim i bezbjednosnim standardima, da obezbjeđuje čuvanje podataka i opreme javne uprave i komercijalnih korisnika, kao i da predstaavlja značajnu infrastrukturnu osnovu za razvoj elektronske uprave u Srbiiji.

“Gledao sam u našem paviljonu izložbu o praistorijskoj kulturi Vinče, odakle je krenula prva indistrijska revolucija i odakle su naši preci krenuli prvi da tope metal i da utiru put savremenoj civilizaciji. Mi danas utiremo put četvrtoj idustrijskoj revoluciji i nastavljamo stazama kojima su preci krenuli”, rekao je Jovanović

“Oracle prepiznaje značaj Srbije kao haba za digitalnnu transformciju i može da sagleda vrijednost klaud regiona u podizanju korisničkog iskustva građana i preduzeća na novi nivo, sa većom tehnološkom efikasnošću i agilnošću uz najviše nivoe bezbjednosti“, rekao je Boado Lama.

izvor: nezavisne.com

%d bloggers like this: