Do većih prinosa pomoću tehnologije

Do većih prinosa pomoću tehnologije – besplatna mobilna aplikacija bez koje nijedno savremeno gazdinstvo u Srbiji ne može da opstane

Svako ko se u današnje vreme opredelio da se bavi ratarstvom, povrtarstvom, vinogradarstvom, cvećarstvom ili voćarstvom, zna da zemljoradnja može da bude veoma unosan posao koji donosi veliku dobit. Ali, samo pod idealnim uslovima.

Iako i nije u potpunosti moguće uticati na prirodne pojave kao što su suša, grad, oluje, pa čak ni periodične najezde pojedinih štetočina – moderni poljoprivrednik može da se sačuva od njih, ali samo ako zna kako da pravilno vodi svoju knjigu polja i plodoreda. Jedno od rešenja je besplatna mobilna aplikacija AgroLIFE – vaša digitalna knjiga polja.


U pitanju je softverska aplikacija specijalno razvijena za automatizovano upravljanje procesima poljoprivredne proizvodnje. Proizvođačima, agronomima i vlasnicima poljoprivrednih dobara omogućava da na efektivan način planiraju, organizuju i upravljaju poljoprivrednom proizvodnjom – od oranja do žetve – uz istovremeno povećanje prinosa, ukupnih prihoda i smanjenje operativnih troškova.


Bilo da je reč o homogenoj parceli ili lokacijski distribuiranom zemljištu, softver generiše podatke o ukupnoj površini i tipu zemljišta kojim proizvođač raspolaže, zasadima, planu setve, žetve, neophodnim troškovima goriva, semena… Softver automatski preporučuje smenu useva na svakoj proizvodnoj tabli i parceli, a na bazi istorijskih podataka o tome koje su se kulture u prethodnim godinama gajile na određenoj proizvodnoj parceli. Kako bi se zaštitili interesi proizvođača i očuvao kvalitet zemljišta softver šalje alarme upozorenja proizvođaču ukoliko se ne poštuje predefinisani plodored.


AgroLIFE aplikacija je vrlo jednostavna za korišćenje i nije neophodno predznanje iz informacionih tehnologija.
U radni nalog u okviru aplikacije sa bilo kog pametnog uređaja (telefon ili tablet) možete direktno sa terena brzo i lako, putem predefinisanih šifarnika iz padajućeg menija izabrati željenu radnu operaciju, zatim proizvodne parcele, utrošen materijal (seme, đubrivo, pesticidi i prinos), voditi evidenciju svih poljoprivrednih radova koji su trenutno u toku, pratiti kretanje svih pogonskih ili priključnih mašina i voditi evidneciju preduzetih agrotehničkih mera za svaku proizvodnu parcelu ponaosob. Takođe možete digitalizovati sami svoje parcele i proizvodne table. Dovoljno je da omogućite GPS opciju na svom telefonu i u pokretu obeležite granice vaših parcela, a sistem će automatski memorisati preciznu geolokaciju vaše parcele i izračunati njenu površinu.


Isto tako, možete izračunati i odnos uloženih sredstava (poput semena/sadnog materijala, đubriva, zaštitnih sredstava) i ostvarenih rezultata, bez obzira na to kom tipu zemljišta pripadaju oranice koje se obrađuju, na kojoj su lokaciji ili koji tip kultura je na njima zasađen. Sistem sadrži najprecizniju vremensku prognozu sa meteo alarmima, te poljoprivredni proizvođači mogu pravovremeno da reaguju u zaštiti svojih useva i smanje rizike poljoprivredne proizvodnje.
Za upotrebu AgroLIFE mobilne aplikacije nije vam neophodan ni stalan pristup Internetu, već je sasvim dovoljno da se na mrežu povežete i preko aplikacije ulogujete na svoj nalog jednom u mesec dana.

izvor: mojauto.rs