Nova Wi-Fi tehnologija predstavlja ozbiljan napredak

Dok je još u toku realizacija Wi-Fi 6 tehnologije koja nasleđuje Wi-Fi 5 u izgradnji bežične mreže kraćeg dometa zahvaljujući otvaranju frekvencijskog opsega od 6 GHz, Wi-Fi dobija novi iskorak – Wi-Fi 6e. Naime, kao i Wi-Fi 5, i Wi-Fi … Ceo tekst